Skip to content
11 maj, 2021 • Substly

Hur mycket spenderar en startup på molntjänster?

De senaste åren har digitala prenumerationer bland företag ökat markant. Nya smarta digitala tjänster gör det enklare för företag att lösa sina dagliga utmaningar. Men tillväxt innebär att man riskerar tappa kontrollen och frågan om hur mycket pengar ens företag egentligen spenderar på digitala prenumerationer blir allt svårare att svara på.

I den här artikeln vill vi med full transparens visa hur mycket vi som litet startup-företag spenderar på prenumerationer och SaaS-tjänster varje månad och år.

Hur mycket spenderar Substly på digitala tjänster per år och månad?

Så hur mycket spenderar egentligen ett litet startup-företag med 11 anställda på digitala prenumerationer? Det kan vi med hjälp av vår alldeles egna tjänst enkelt utläsa.

 • 172 889 SEK totalt för dom senaste 12 månaderna
 • 12 049 SEK per anställd just nu

Med vår Substlys prenumerationshanteringsplattform kan vi se vilka tjänster vi använder och hur mycket vi betalar per år och månad. Dessutom kan vi se vilka anställda som använder vilka tjänster och när dessa tjänster behöver förnyas. Med vårt frågeformulär kan vi smidigt uppdatera användandet av våra digitala prenumerationer, så vi slipper slösa pengar på tjänster vi ändå inte använder.

 • Surveys för insamling av insikter om dina medarbetares användning
 • Tjänster och kostnader/anställd
 • Påminnelse när en tjänst förnyas
 • Kostnad/användargrupp
 • Kostnadsöversikt per år och månad
 • GDPR-överblick för er säkerhet

Hur mycket spenderar ett genomsnittligt företag på digitala prenumerationer?

Innan vi visar hur mycket vi på Substly spenderar på digitala prenumerationer så är det på sin plats att dyka djupare i ökningen av digitala tjänster i företag de senaste åren.

De senaste åren har användningen av digitala tjänster inom företag ökat med raketfart. Mycket på grund av teknikens forcerande utveckling. Idag finns det digitala tjänster och applikationer som sköter arbetsuppgifter som det för bara några år sedan krävdes flera anställda för att klara av.

 • Ett medelstort företag hade i genomsnitt 20 miljoner SEK i prenumerations-utgifter under 2020.
 • De totala utgifterna per företag för software-as-a-service ökade med 50% jämfört med för två år sedan.
 • Det finns i genomsnitt 4 406 app-till-person-anslutningar för ett genomsnittligt företag.
 • Det genomsnittliga företaget använder i genomsnitt 137 unika Appar. Det är en ökning med 30% från 2018.

Ökningen av digitala tjänster bland företag är inte nödvändigtvis negativ. Den är snarare positiv då den allt som oftast innebär en minskad arbetsbelastning och gör det enklare för företag att lösa tuffa utmaningar. Men en ökning, oavsett om det kommer till digitala prenumerationer eller andra verktyg som innebär utgifter innebär nästan alltid också att risken för slöseri ökar. Regeln lyder: desto mer du har, desto mer slösar du bort.

Men så behöver det inte vara, du kan både få ha kakan och äta den - Substly är undantaget som bekräftar regeln.

Nyckeln ligger i kontroll och översikt. Har ett företag kontroll och översikt över sina digitala tjänster så behöver de inte slösa pengar på prenumerationer de inte använder. Så har vi det på Substly, tack vare att vi använder vår egna tjänst.

Inkludering och hanterbarhet är A och O

Med Substlys verktyg inkluderas fler i teamet när det kommer till att hantera prenumerationer, vilket är en stor fördel om man vill försäkra sig om att inga pengar slösas bort.

Idag manövreras ett företags digitala prenumerationer vanligtvis i ett ganska intetsägande excelark som hanteras av enbart en person i företaget. Fördelarna med det är? Inga alls. Inkludering och hanterbarhet är A och O om man som företag vill hålla kontrollen över sina digitala prenumerationer. Använder du ett verktyg som inkluderar fler i teamet och som presenterar statistik på ett tilltalande sätt, så ökar chansen att kontrollen bibehålls och att inga pengar slösas bort.

Säkra dina data genom att lägga till alla prenumerationer

Ekonomiska besparingar i all ära men säkerheten går trots allt först. Genom att lägga till vilka prenumerationer som vilka anställda använder så förhindrar man också oönskad spridning av information.

Inom de flesta företag är den interna tilliten stor och i stunden har man kanske svårt att se att någon tidigare anställd skulle sprida sekretessbelagt information vidare. Men verkligheten är en annan. Det enda som kan göras är att försäkra sig om att en före detta anställd inte längre har tillgång till tidigare digitala tjänster. Men utan ett överskådligt system är detta svårare än vad det låter.

Som tidigare nämnt så manövreras ett vanligt företags digitala prenumerationer bland de anställda vanligtvis i ett excelark. Men på grund av Excels bristande funktioner så registreras inte nödvändigtvis vilka prenumerationer som tillhör vilka anställda, utan istället registreras företagets gemensamma prenumerationer med priser i ett och samma ark. Skulle man trots allt lista vilka som använder vilka prenumerationer så finns det ändå risk för att den tidigare anställda skulle kunna föra sekretessbelagt information vidare.

Spreadsheet

 

I Excel är chansen väldigt liten att ett företag skulle protokollföra gratisprenumerationer som är kopplade till företaget, då mödan inte är värt besväret helt enkelt.

Substly gör det enkelt att spåra vilka prenumerationer som tillhör vilka anställda, betalande som gratisprenumerationer. Om en anställd slutar kan man enkelt gå in via Substlys verktyg och se vilka tjänster som personen använder och på så vis förhindra att oönskad information sprids vidare. Eller att den tidigare anställda slutar utan att delge användaruppgifter till prenumerationer man eventuellt vill behålla.


Gå till prissidan