Skip to content

Så fungerar Substly

Ett enklare sätt att hantera digitala tjänster och licenser

Oavsett hur många digitala tjänster ni använder, får ni den översikt ni behöver.

✔️Works without direct integrations

We've built our product to get you usage and cost insights without requiring direct integrations with other SaaS vendors.

✔️No need for enterprise plans

SMEs face a challenge when integrating SaaS tools with SaaS management platforms. In most cases, the APIs required for such integrations are either unavailable or limited to enterprise-level plans, making it difficult for SMBs to achieve complete automation.

✔️Uncomplicated

Substly is flexible and powerful yet comes without the complexity of an enterprise solution.

✔️Affordable

We've built our product to get you usage and cost insights without requiring direct integrations with other SaaS vendors. Since we don't have to build and maintain hundreds or thousands of integrations, we can offer you a great solution at an even greater price.
Vector image for website
Vector image for website Uncomplicated
Vector image for website

Flexibel

Få en översikt över återkommande kostnader, inte bara molntjänster. Samla relevant information, som avtal, offboardingrutiner osv på ett ställe. Bjud in ledning och tjänsteägare att se eller hjälpa. Produktens intuitiva användargränssnitt och flexibilitet gör arbetet till ett rent nöje.

Okomplicerad

På grund av begränsade eller otillgängliga API:er på standardplaner är det oftast omöjligt för små och medelstora företag att automatisera datainhämntning och andra processer. Substlys innovativa lösning möjliggör detta utan krav på SSO eller dyra enterpriseplaner.

Prisvärd

Substly erbjuder insikter om användning och kostnader utan att kräva direkta integrationer med varje tredjepartsleverantörer ni använder. Eftersom vi inte behöver bygga och underhålla hundratals tredjepartsintegrationer kan vi erbjuda er en bra lösning till ett ännu bättre pris.

Describing four steps in Substlys green color1-1
Connect your AD 3.0
1. SYNKRONISERA ORGANISATIONSDATA

Anslut ert användarregister

Substly upptäcker och visualiserar automatiskt användare och användningsinformation från SSO-inloggningar via ert användarregister (AD). Välj fritt vilka AD-grupper, användare och tjänster som ska synkroniseras.

 • Native Google Workspace-integration
 • Native Microsoft Entra ID-integration (tidigare Azure AD)
 • Synka data inom några minuter
Start usage tracking-1
2. APPLIKATIONSINVENTERING

Starta användningsmätning

Tjänster, nyttjandegrader och osanktionerat användande (skugg IT) upptäcks via Workspace/Entra ID och våra webbläsartillägg. Tilläggen installeras enkelt via det inbyggda arbetsflödet eller pushas ut till era anställda.

 • Upptäck alla SaaS-tjänster som används
 • Stöd för Chrome, Edge, Safari och Firefox
 • Se mer information via finansiella data (steg 4)
Unused & redundant accounts
3. KONSOLIDERING AV LICENSER

Avsluta oanvända eller överlappande tjänster

Användningsdata börjar fyllas ut efter några minuter och ni får en omfattande översikt över SaaS-miljön, inklusive nyttjandegrader och adoptionsnivåer på bara några veckor.

 • Konsolidera tjänster för ökad effektivitet
 • Ta bort underutnyttjade eller oanvända licenser
 • Offboarda anställda snabbt och säkert
Sync financial data 4.0
4. KOSTNADSOPTIMERING

Lägg till eller synkronisera finansiell data

Lägg till kostnader själv eller automatisera kostnadsuppföljning och prognoser genom att synkronisera bokföringsdata eller importera kortutdrag. Substly analyserar och visualiserar de senaste tolv månadernas kostnader och gör prognoser för de kommande tolv månaderna.

 • Kostnadsöverblick på bara några minuter
 • Se era kostnader per team, kategori eller roll
 • Få påminnelser inför förnyelser
Så säger våra användare

Enkel att använda? Absolut om du frågar våra kunder.

"Vi har testat de flesta systemen på marknaden men inget har varit så användarvänligt och flexibelt som Substly"


Krister Laag
CIO, Stendahls

logo_stendahls

"Andra system brukar vara komplexa, men användar-gränssnittet i Substly är lätthanterligt och enkelt att använda, vilket är så skönt!"

 

Daniel Dahlquist
CISO, Quinyx

logo_quinyx

"Moderna produkter ska inte vara komplexa. De ska vara lätta att lära sig - som Substly!"

 

Dragan Ovrlinic
Global Director of IT, Acast

Acast_2022
Testa Substly gratis

Testa Substly gratis

Kom igång på mindre än 30 minuter

Upptäckt & Hantering

Allt du behöver för att få 100 % insyn i er SaaS-miljö

50kr

per synkad anställd per månad

30 dagar gratis provperiod

Add-ons för Optimering

Dra nytta av tillägg som automatiserad kostnadsuppföljning och prognostisering, anpassade API:er, hantering av regelefterlevnad, multifaktorautentisering, multipla dotterbolag eller tenants

 

Få en offert
Prisplaner och innehåll