Skip to content
Integration

Koppla Substly till Klarna

Få reda på vad dina digitala tjänster, licenser och prenumerationer kostar. Med integrationen kan du enkelt koppla dina kostnader till dina services i Substly – snabbt, smidigt och framförallt säkert.

Klarna x Substly
klarna-open-banking

Klarna ger dig Europas mest skalbara och beprövade open banking plattform

Med Klarnas funktion för Open Banking sparar du tid och pengar kan identifiera utgifter på direkten. Uppgifter hämtas direkt från det kontot du väljer och kan sedan smidigt föras in i Substlys system där de matchas ihop med respektive tjänster. Processen är tidseffektiv då du slipper lägga tid på att leta upp dina kostnader manuellt och minskar risken för att en del prenumerationstjänster förblir oupptäckta, vilket kan skapa säkerhetsrisker på sikt. När kostnaderna med sina motsvarande tjänster är inlagda i Substly har du tagit stora kliv mot bättre koll och kan smidigt överblicka utgifter kommande perioder såväl som gå bakåt i tiden och dela upp efter kategori.

open-banking-2

Vad innebär Open Banking?

Sedan september 2019 är banker numera tvungna att dela med sig av uppgifter till andra aktörer, i enlighet med det så kallade PSD2-direktivet från EU. Viktigt att poängtera är att det endast kan ske om kunden tillåter att informationen eller uppgifterna som det rör sig om är kopplade till kundens konton, transaktioner samt tillgångar till andra aktörer delas. Enkelt uttryckt innebär det att bankernas kunddata och infrastruktur kan nyttjas av fler företag för att öka nyttan för kunden.

find-your-subscriptions

Klarnas Open Banking funktion + Substly

Via Klarnas integration för Open Banking ger du Substly tillåtelse att läsa av din bankdata. Det är ett tidseffektivt sätt föra in samtliga utgifter i Substlys applikation. Kom igång med vår enkla trestegsraket:

  • Välj vilken bank som data-inhämtningen ska ske ifrån. Om du vill hämta data från olika konton är det bara att återupprepa processen efteråt.
  • Logga sedan enkelt in i din bank och följer anvisningarna som dyker upp för att ta dig vidare.
  • Välj kontot uppgifterna ska hämtas ifrån. Luta dig tillbaka en kort stund innan processen är klar.

Redo för enklare prenumerationshantering?

Testa Substly gratis
grid