Varför borde vi lägga till användare till Substly?

Lägg till anställda, konsulter och andra personer med tillgång till era tjänster för att hålla er uppdaterade med vem som har tillgång till vilka tjänster. Det underlättar hanteringen av åtkomst och förhindrar oönskad spridning av ert företagsinformation.

När en anställd slutar visar Substlys offboarding-funktion er vilka tjänster denne har tillgång till och hjälper er effektivisera processen med att säga upp deras konton. Säger ni upp alla användarkonton förhindras samtidigt att företagsdata sprids utanför er organisation.

Genom att lägga till användare kan ni också se hur mycket ni betalar i genomsnitt per användare och hur många användare som är anslutna till olika abonnemang. Det hjälper er att fatta smartare beslut och spara pengar.

  • Översikt över era användare
  • Förbättrad On-/off-boarding av användare
  • förhindra oönskad spridning av information
  • Se hur mycket ni spenderar per användare
  • Få värdefulla insikter