Vad är ett prenumerations-hanteringsystem?

Termen prenumerationshantering syftar på en av två saker:

Om du är en molntjänstleverantör (SaaS-leverantör) – Prenumerationshanteringssystem (Subscription Management) är ett uttryck som används för tjänster som hjälper företag som har en prenumerationsbaserad affärsmodell att hantera deras kundprenumerationer, prisplaner och betalningar.

Leverantörer som Younium, Freshbook och Stripe erbjuder möjligheten att automatisera återkommande fakturering lagra betalningsdata, hantera förnyelser, skapa anpassade prisplaner med mera.

Om du inte är en molntjänstleverantör – Prenumerationshanteringsystem (Subscription Tracking) är ett uttryck som används för att identifiera och hantera molntjänster (SaaS) och andra abonnemangstjänster som används av företagets anställda i deras vardagliga arbete.

Leverantörer som Substly erbjuder möjligheten att få en klar överblick över alla tjänster, användare och kostnader. Hitta bortglömda abonnemang och ta reda på hur mycket företaget verkligen spenderar. Få notiser innan tjänster förnyas och förenkla processen med att säga upp konton när anställda slutar med mera.