Vad innebär prenumerationshantering? (Subscription Management)

Termen prenumerationshantering syftar på en av två saker:

Om du är en molntjänstleverantör (SaaS-leverantör) – Prenumerationshanteringssystem (Subscription Management) är ett uttryck som används för tjänster som hjälper företag som har en prenumerationsbaserad affärsmodell att hantera deras kundprenumerationer, prisplaner och betalningar.

Leverantörer som Younium, Freshbook och Stripe erbjuder möjligheten att automatisera återkommande fakturering lagra betalningsdata, hantera förnyelser, skapa anpassade prisplaner med mera.

Om du inte är en molntjänstleverantör – Prenumerationshanteringsystem (Subscription Management) är ett uttryck som används för att identifiera och hantera molntjänster (SaaS) och andra prenumerationer som används av företagets anställda i deras vardagliga arbete.

Leverantörer som Substly erbjuder företag möjligheten att få en tydlig överblick över alla tjänster, användare och kostnader.