Blir en prenumerationstjänst avslutad om jag tar bort den från Substly?

Substly varnar er när det är dags att säga upp en prenumeration och kan informerar er om vilka användarkonton som behöver raderas när en anställd slutar på ert företag. Men själva abonnemanget eller användarkontot avbryts inte per automatik när det tas bort från Substly.