Customer

Hur tretton37 har fått kontroll på sina prenumerationer

"Idag har vi en överblick över både vilka digitala tjänster vi använder, men också vem som använder dem."

Åsa Vukmanovic Lilja Business Support på tretton37
Pattern
  • 212 anställda
  • 180 mnkr årlig omsättning

"Jag slipper gå till IT avdelningen och kolla upp information om företagslicenser, istället kan jag gå in direkt i Substly."

- Åsa Vukmanovic Lilja

Hur allting började

tretton37 grundades 2010 med visionen att bygga ett kunskapsdrivet mjukvaruföretag, beundrat världen över. Idag, 12 år senare, har tretton37-familjen vuxit markant. Utspritt på fem kontor i Sverige och i Slovenien arbetar 212 anställda, från över 25 nationaliteter, med att leverera skräddarsydda mjukvarulösningar åt framåtsträvande företag. Med teknologi i framkant, bistår tretton37 organisationer på deras digitala resa och tar med hjälp av projektbaserad mjukvaruutveckling möjligheter från idé-stadie till färdig mjukvara.

tretton37 värnar om communityt

Företagskulturen präglas av gemenskap och den viktigaste byggstenen från allra första början har varit att arbeta med beundransvärda medarbetare, som jobbar med integritet och levererar arbete av hög kvalite. För att värna om sitt community, håller företaget regelbundet interna och externa meet-ups, diskussionsforum och live-events där fokus ligger på kunskapsdelande och att fostra morgondagens mjukvaruutvecklare. Detta gör att tretton37 erbjuder långt mer än tjänsterna de säljer.

“Kulturen och communityt är jätteviktigt för oss på tretton37.”

Åsa Vukmanovic Lilja

Med Substly slipper tretton37 opraktiska excel-listor

I samband med att tretton37-familjen vuxit, har behovet för struktur och överblick blivit allt viktigare. Innan bolaget började använda Substly hanterades koordineringen av företagets digitala tjänster i excel-listor och hela ansvaret vilade på en person. Numera hjälps dem åt och Åsa, ansvarig för Business Support och IT avdelningen, tog över ansvaret för Substly i somras. Hon berättar att tretton37 numera har fått en tydlig översikt över alla sina digitala tjänster.

“Substly hjälpte oss identifiera de mindre licenserna som tidigare varit helt okontrollerade. Idag har vi en överblick över både vilka digitala tjänster vi använder, men också vem som använder dem – allt på ett ställe.”
Åsa Vukmanovic Lilja

Det största värdet med Substly för tretton37 är att kunna strukturera användar-hanteringen av företagets digitala tjänster. I samband med att en licens ges ut kopplas alltid tjänsten och användaren även i Substly. Plattformen ger på så sätt företaget en överblick över vilka medarbetare som har tillgång till vilka digitala tjänster. tretton37 beskriver att detta underlag hjälpt strukturera och förbättra deras off-boarding process. Nu kan de enkelt kan se vilka licenser som behövs tas bort i samband med en off-boarding, något som både sparar pengar och ökar IT-säkerheten. Att gå tillbaka till hur de hanterade användarlicenser innan Subtly känns därför otänkbart.

“Substly har verkligen förbättrat vår off-boarding process! Det inte längre något som faller mellan stolarna då Substly visar exakt vilka licenser vi måste ta bort.”
Åsa Vukmanovic Lilja

Att dela upp ansvaret mellan företagets avdelningar sparar tid

Numera samarbetar medarbetare från olika avdelningar i tretton37 med att lägga till och ta bort licenser och användare i Substly. Att koordinera arbetsinsatserna mellan avdelningar sparar tid och att ha en överskådlig central utesluter även behovet av mellanhänder som kan bli flaskhalsar. tretton37 är ett perfekt exempel på hur Substly kan hjälpa kollegor att dela på ansvar och bidra till en bättre intern transparens och koordination, även när samarbetet sker över landsgränser.

“Jag slipper gå till IT avdelningen och kolla upp information om företagslicenser, istället kan jag gå in direkt i Substly.”
Åsa Vukmanovic Lilja

Framöver planerar tretton37 att även börja använda kostnadsöversikten i Substly, de har hittills enbart använt systemet för översikt av användare och vilka tjänster de har. De har därför inga konkreta siffror på sina kostnader för tjänster i dagsläget och ser fram emot att få ännu bättre koll på hur mycket de faktiskt betalar för dem. Detta kommer även ge dem insikt i hur kostnadsfördelningen ser ut mellan olika kontor, länder och individer. De hoppas kunna identifiera vilka tjänster som det går att spara pengar på.

Vad har resultatet blivit efter Substly?

Med hjälp av Substly har tretton37s skapat sig en överblick över vilka digitala tjänster som används i företaget och av vem. De betalar inte längre för tjänster eller licenser som inte används. De har fått en strukturerad och hållbar off-boarding process, som skyddar företaget från oönskade systembesökare.

Boka en demo

Är ni redo att ta kontroll över era abonnemang?

Boka en demo