Customer

Quinyx får bättre översikt och värdefulla insikter med Substly

"Andra system brukar vara komplexa, men användargränssnittet i Substly är lätthanterligt och enkelt att använda, vilket är så skönt!"

Daniel Dahlquist CISO på Quinyx
Pattern
  • 350 anställda

"Substly ger verkligen en tydlig och lätthanterlig översikt som hjälper oss att ta välgrundade beslut baserat på data"

- Daniel Dahlquist CISO på Quinyx

Quinyx har verksamhet i 9 länder och är marknadsledande i Norden inom Saas Workforce Management. Deras webbaserade system rymmer allt från schemaläggning och tidrapportering till budgetering och internkommunikation.

Daniel Dahlquist är CISO på Quinyx och är den som valde att köpa in Substly. Marknadsavdelningens kostnader ökade, nya kontor etablerades och avdelningarna växte. Uppgiften att hålla koll på alla underleverantörer och molntjänster blev mer och mer utmanande och det tidigare arbetssättet, som var excel-baserat, räckte inte längre till.

“När jag fick en egen budget var Substly ett av de första bolagen jag kontaktade.”
Daniel Dahlquist, CISO på Quinyx

I Substly finns flera olika användningsområden och på Quinyx används Substly framförallt för att hålla koll på underleverantörer och molntjänster. Substly har underlättat kostnadskontrollen och gett bättre insikter om när licenser går ut och vilka personer som har tillgång till de olika tjänsterna.

Total översikt över kostnader och användande

Med Substly har Quinyx fått en mer lättillgänglig översikt och värdefulla insikter. Tidigare kunde vi se kostnaderna för våra olika tjänster men inte vem som har tillgång till vad. I Substly ser vi kostnader ända ner på team- och individnivå vilket gör att jag med enkelhet kan se vad som orsakat exempelvis en ökning av kostnaderna. Det hjälper oss att ta mer databaserade och välgrundade beslut, säger Daniel.

Andra system brukar vara komplexa, men användargränssnittet i Substly är lätthanterligt och enkelt att använda, vilket är så skönt!”

Daniel Dahlquist, CISO på Quinyx

Substly gör det enkelt för personer från olika avdelningar att få tillgång till en gemensam översikt och att samarbeta kring hanteringen av tjänster och användarlicenser. Att ha tillgång till samma information ökar förståelsen och insikterna bland medarbetare och ledning, vilket i sin tur leder till bättre beslut.

Både ekonomiavdelningen och CTO gynnas

Enligt Daniel gynnas både ekonomiavdelningen och CTO av att Quinyx har implementerat Substly. De flesta av deras “mindre” digitala tjänster ligger hos marknad- och utvecklingsavdelningen och i Substly kan de visa upp hur de ligger till, exempelvis inför budgetarbetet. Substly har ett snyggt gränssnitt som gör det väldigt enkelt att visa upp hur det ser ut internt för mina kollegor i bolaget”, avslutar Daniel.

“Substly ger verkligen en tydlig och lätthanterlig översikt som hjälper oss att ta välgrundade beslut baserat på data.”
Daniel Dahlquist, CISO på Quinyx

Boka en demo

Är ni redo att ta kontroll över era abonnemang?

Boka en demo