Blogg

Varför vi skapade Substly

28 aug, 2020
Pattern
Ola Stål och Felix Sjöstedt

Saknade kontroll över prenumerationer och användare

Substly startades i Sverige 2018 av Ola Stål och Felix Sjöstedt. De hade tröttnat på att försöka hålla reda på molntjänster, företagsprenumerationer, användare och kostnader i Excel.

”Vi glömde att säga upp tjänster innan de förnyades, ibland köpte vi in digitala tjänster vi redan hade och när anställda slutade missade vi ofta att radera en del av deras användarkonton, säger Felix. På grund av att vi saknade en bra översikt kastade vi bort pengar i onödan och än värre var att personer som inte längre skulle ha tillgång till vårt företags data fortfarande hade det, tillägger Ola.

Hittade ingen lösning

När de letade efter en tjänst för att hjälpa dem med prenumerationshantering insåg de att det saknades ett bra verktyg på marknaden och bestämde sig för att skapa ett själva.

”Företag använder två till tre gånger fler digitala tjänster än de själva tror och det finns oväntat mycket att spara genom att ta tag i sin abonnemangs- och användarhantering”, säger Ola.

En efterlängtad översikt

Tjänsten som Substly har byggt tydliggjorde hur bristfälligt de hanterade sina företagsprenumerationer och användare tidigare.

”Vi blev verkligen överraskade över hur många digitala tjänster som användes utan att vi hade det på vår radar. Substly var ett sätt att inte bara att ta tillbaka kontrollen, men det har också hjälpt oss att behålla den sedan dess, säger Felix.

Teamet växer

Idag består teamet av sex personer och växer kontinuerligt. ”Vi gör det här tillsammans. Alla bidrar. Alla är med. Alla skapar. Vi har lagt mycket energi på att skapa en bra kultur. Det har gjort att vi lyckats attrahera duktiga och engagerade kollegor. Vi har väldigt roligt tillsammans medan vi skapar värde för våra användare och hjälper företag att spara pengar. Det betyder mycket för oss”, avslutar Ola.

Nästa steg: ge insikter i användande

Om vi blickar framåt är nästa steg i utvecklingen av produkten att ge insikter till kunderna om hur användandet ser ut i deras företag och hur det kan optimeras.

En professionell idrottare har stenkoll på sin utrustning. Oavsett hur vältränade de är vet de att utrustningen ofta är skillnaden mellan vinst och förlust. “Med tanke på hur stark kopplingen till prestation är känns det märkligt att inte fler företag arbetar mer strukturerat med att följa upp vad de får ut av den utrustning deras anställda använder i deras vardag”, säger Felix. “En avsaknad på tillgång till information gör det svårt att veta hur läget ser ut. Och vet man inte hur läget ser ut kan man såklart inte agera”, fyller Ola i.

Det är här Substly kommer in i bilden. Framöver kommer Substlys tjänst kunna ge insikter i hur olika molntjänster, och andra digitala tjänster, används och upplevs av de anställda. Genom att mäta och visualisera data om hur användandet faktiskt ser ut kan Substly hjälpa företag att inte bara spara pengar och tid utan också få mer effektiva och nöjdare medarbetare. “Det finns ett stort värde i att mäta och agera på den typen av information. Det har vi sett tydliga exempel på i piloter vi har kört”, säger Ola.

Teamet ser fram emot att successivt släppa funktioner som ytterligare stärker Substlys position som det naturliga valet för små och medelstora företag som inser värdet av att arbeta mer strategiskt med deras system, tjänster och användare. “Trots att vi kommit en bra bit på vägen har vi bara skrapat på ytan i förhållande till det värde som Substly kan bidra med till företag som vill greppa potentialen inom detta område”, avslutar Felix innan han springer iväg till nästa möte.

Är ni redo att ta kontroll över era abonnemang?

Prova kostnadsfritt Kontakta säljare